Terapi og tilbud

Åskollen

Samtaleterapi


EUREKA Gry M. Helfjord Gestaltterapaut MNGF


Individuell terapi - Gestaltterapi

Har du behov for en å prate med, en med taushetsplikt som du kan åpne deg for? Er du alene med tankene dine? Ønsker du en profesjonell samtalepartner?

- utfordrende relasjoner på jobb eller privat?

- noe å bearbeide?

- vanskelige valg?

- møtt ”veggen”?

- ubearbeidede traumer og konflikter?

- utnytte egne ressurser?

- lyst å utforske hva som styrer dine valg; hva som driver eller hindrer deg?

- ønsker du finne motivasjon til endring?


Parterapi

Å leve sammen er vanskelig. Parterapi øker deres bevissthet på hvordan dere kommuniserer, og hvordan dere håndterer ulikheter og uenigheter.

Kjærligheten krever - som dansen - et harmonisk samspill mellom to parter.

Sitat om parterapi:

"Fordi jeg har lyst å gi deg det beste av meg.

Fordi jeg har lyst å gi deg det beste jeg vet - oss."


Gestaltorientert Coaching

Jobb- og karriererelatert veiledning av et individ eller gruppe, der jeg tar utgangspunktet i enkelt-menneskets utviklingspotensiale. Jeg vil som coach søke støtte og inspirere enkeltpersonen og/eller teamet på vei mot deres ønskede endringer, utfordringer og mål.

Personlig coaching; Bevisstgjøring av eget potensiale og vekstmuligheter, og hvordan realisere det.


Gruppeterapi

Å delta i gruppe gir andre muligheter en individuell terapi. En gruppe kan sees på som et «levende relasjons-laboratorium»; et sted der du i trygge omgivelser kan forsøke nye måter på å være i relasjon på, et sted det er trygt å ta sjanser.


Ungdom

En av de største utfordringene en ungdom står ovenfor er å finne trygghet i egen identitet. Mange unge kan ha god nytte av «veiledning» og støtte fra en annen voksen enn foreldre.


Arbeidsliv/organisasjoner

Individuell veiledning av sykemeldte.

Målet er å avdekke mentale hindringer for deltagelse i arbeidslivet.

Jobb- og karriererelatert veiledning.

Jobb- og karriererelatert veiledning av et individ eller gruppe, der jeg tar utgangspunktet i enkelt-menneskets utviklingspotensiale. Jeg vil som coach søke støtte og inspirere enkeltpersonen og/eller teamet på vei mot deres ønskede endringer, utfordringer og mål.
 

 


 


Individuell terapi


Parterapi

 

Coaching

 

Gruppeterapi

 

Familieterapi

 

Ungdom

 

Bedrifter

 

Organisasjoner