Om gestaltterapi

Åskollen

Samtaleterapi


EUREKA Gry M. Helfjord Gestaltterapaut MNGF


Hva er gestaltterapi?

Hensikten med gestaltterapi er ikke først og fremst å forstå hvorfor du føler og tenker som du gjør, men å bli oppmerksom på hva du faktisk kjenner og opplever.

Blir du mer bevisst dine følelser, reaksjoner og handlinger blir det lettere å velge ut fra egne premisser, innenfor de begrensninger som livet gir. Det kan også være en utfordring å skulle leve med det som tross alt ikke kan forandres.

Ofte står gamle vaner og tankemønstre i veien for nye oppdagelser og innsikter.

Livet er her og nå

Mange lever i skyggen av sine tidligere erfaringer, eller sin bekymring for framtiden. En gestaltprosess foregår hverken i fortiden eller i framtiden, men her og nå.

Vi utforsker hva du er oppmerksom på, hva du ikke er oppmerksom på, hva du ønsker, hva du har behov for – og hvordan du kan gi deg selv andre opplevelser enn før.

Psykoterapi på dine egne premisser

I vårt møte så får du lov til å være den du er, føle det du føler. Som terapeut skal jeg prøve å møte deg på dine egne premisser - uten å dømme, tolke eller overforklare.

Det er viktigere å vite hva som er, se hva som skjer, enn å alltid skulle forstå hvorfor.

Vi møter alle utfordringer i relasjon til andre mennesker, i nye og ukjente situasjoner, og i forhold til egne forventninger og mål. Venner og familie kan være gode å snakke med. Andre ganger kan det være hensiktsmessig med en profesjonell samtalepartner for å komme videre.

Gestaltterapeut MNGF

For å benytte initialene MNGF (Medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening) må gestaltterapeuten være utdannet av en EAGT-godkjent (European Association of Gestalt Therapy) utdanninginstitusjon.

Praktiserende gestaltterapeuter MNGF må motta veiledning, samt følge NGFs (Norsk Gestaltterapeut Forening) estetiske retningslinjer. NGF er medlem av EAGT.

Mange gestaltterapeuter MNGF har privatpraksis og mottar klienter med ulike behov. I tillegg benytter helsevesenet gestaltterapeuter MNGF både i og utenfor offentlige behandlingsinstitusjoner.

Gestaltterapeuter MNGF forplikter seg til å behandle klienters opplysninger i henhold til gjeldende lovverk, som blant annet pålegger terapeuten taushetsplikt.


 

 


 


Individuell terapi


Parterapi

 

Coaching

 

Gruppeterapi

 

Familieterapi

 

Ungdom

 

Bedrifter

 

Organisasjoner